דוגמאות מבחנים  

מבחן שטיחים


מבחן שטיחים מבחן זה בודק את יכולתך למצוא חוקיות של תבניות (ציורים). בצד שמאל של הדף תמצא תבנית שחסר בה חלק. למטה נמצאים 8 חלקים אשר אחד מהם ישלים את התבנית. כדי למצוא מהו החלק שישלים את התבנית עלינו להסתכל בציור. תשובה: 4
מבחן יכולת טכנית 1


מבחן יכולת טכנית 1 המבחן בודק את הבנתך בפתרון בעיות טכניות. הסתכל בדוגמה אחת - ישנם ציורים של שני חדרים. השאלה היא באיזה חדר גדול יותר ההד? תשובה: בחדר א' גדול יותר ההד כיוון שאין בו שטיח ולא וילונות.
מבחן יכולת טכנית 2


מבחן יכולת טכנית 2 המבחן בודק את הבנתך בפתרון בעיות טכניות. הסתכל בדוגמה שתים אילו מספריים מתאימים יותר לחתוך מתכת? תשובה: מספריים ב'
מבחן יצירתיות


מבחן יצירתיות במבחן זה נבדקת יכולתך להשתמש בדמיון ולחשוב על רעיונות מקוריים. חשוב על נושאים מעניינים ובלתי שגרתיים ביותר שלדעתך נבחן אחר בקבוצה לא יוכל להעלות אותם על דעתו. זכור! ככל שהרעיון הינו מקורי יותר, נועז יותר וחדשני יותר, ציונך יהיה גבוה יותר.
מבחן סימנים


מבחן סימנים במבחן זה עליך לתת סימון למספרים. במפתח תמצא מספרים מ 1- 9 ומעל לכל מספר ישנו סימן. למטה תמצא משבצות בהן מופיעים מספרים, אך אין סימן מעליהם. עליך למצוא את הסימן המתאים למספר במפתח ולרשום אותו במשבצת הריקה מעל למספר.
מבחן ראיה מרחבית


מבחן זה בודק את ראייתך המרחבית. לפניך ערימת לבנים. כל לבנה נוגעת בכמה לבנים אחרות. ישנם לבנים המסומנות ב -X . אתה צריך לרשום על יד ה - X בכמה לבנים אחרות נוגעת הלבנה המסומנת. בכמה נוגעת הראשונה? רשום ליד ה- 2 X.
הערכה חשבונית


במבחן זה יוצגו בפניך תרגילי חשבון פשוטים: הנך מתבקש לאמוד (להעריך) את התוצאה של כל תרגיל ולבחור מבין ארבע התשובות את התשובה הנכונה או את התשובה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה. המבחן מבקש הערכה ולא חישוב מדויק. עם זאת, עליך לבחור את התשובה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה ולהקיף אותה בעיגול.
סדרות חשבוניות


הסתכל בשורת המספרים בדוגמה, הם מסודרים לפי עקרון מסוים: 4 6 8 10 12 XX XX XX העקרון של שורת המספרים היא תוספת 2 לכל מספר. אם נצטרך להמשיך את שורת המספרים לפי אותו עקרון, הרי המספר הבא אחרי 14 יהיה 16 והמספר אחרי 16 יהיה 18. שורת המספרים שתתקבל תהיה:
4 6 8 10 12 14 16 18 עליך להוסיף שני מספרים או יותר על פי עקרון דומה לזה שבו מסודרת שורת המספרים, בכל אחד מהתרגילים הבאים: 1) 10 6 24 21 X X 122 2) 5040 720 120 X X 6 2 X 3) 96 X 26 14 X 5 3.5
מבחן אוצר מילים


מבחן הבודק את ידיעתך בעברי. במבחן תמצא מילים ומתחתן חמש מילים נוספות. מבין חמש המילים הנוספות ישנה מילה אחת המסבירה את המילה הראשונה או הדומה לה ביותר. קרא את כל חמש המילים, מצא את המילה המסבירה או הדומה ביותר למילה הראשונה. א. שיח 1. שתיל 2. סוס צעיר 3. סוד 4. עץ נמוך ב. סיגל 1. לילך 2. התאים 3. סיפק 4. סיגר קטן
הבנת הנקרא


במבחן זה תמצא הוראות. כל שאלה היא הוראה. עליך לקרוא כל הוראה, להבין אותה, ולעשות בדיוק מה שנדרש ממך. א. אם תוצאת 5 + 2 קטנה מ 8 רשום את המילה סרגל ואם היא גדולה מ - 8 אל תרשום דבר. ב. בחר כל ספרה שמופיעה 3 ספרות לפני הספרה 7 ו - 2 ספרות לאחר הספרה 5. ג. רשום בצורה הפוכה את הפרש המספרים הבאים 28-13.
מבחן זריזות ודייקנות


בכל שאלה במבחן זה מופיעות חמש קבוצות (צרופים) של אותיות או מספרים. אחת הקבוצות מודגשות בקו. בדף התשובות מופיעות אותן קבוצות אך בסדר שונה. על הנבחן להתבונן בקבוצה המודגשת על ידי קו (בשאלה) ולמצוא אותה קבוצה בין הקבוצות הנתונות בדף התשובות ולהקיף אותה בעיגול. שאלות (דף המבחן) - בצד ימין, תשובות - בצד שמאל:
מבחן התמונות


מבחן התמונות הסיפור שתספר על התמונה שתראה יכול להשפיע על הדרך שבה תיתפס ע"י הפסיכולוג. ההדרכה שתקבל תעזור לך בהשגת מטרותיך.