top of page

  הכנה למבחני מיון לעבודה  

משה לבנת הוא פסיכולוג מוסמך ובעל ניסיון עשיר בתחום ההכנה למבחני מיון לקבלת עבודה.
משה מזמין אתכם להכנה אישית ומקצועית לקבלה לעבודה ומציע לכם הכנה מקצועית, אישית וממוקדת, על מנת שתוכלו לעבור בהצלחה את מבחני המיון במכונים השונים.

"אכיר לכם את מבחני המיון. אתרגל ואשפר את הישגיכם בהתאם למבחנים אותם אתם עומדים לעבור. בסיום הפגישה איתי תדעו בדיוק על מה אתם הולכים להיבחן, באיזו דרך תבחנו וכיצד תוכלו להצליח."

מהי מטרת מבחני המיון?

מטרת המבחן היא לקבוע את התאמתו של האדם לתפקיד הנדרש. כל המבחנים משמשים כ"חומר גלם" לפענוח האדם כמועמד לתפקיד בעולם העבודה. הדרך שבה הדבר נעשה הוא ע"י יצירת "פרופיל רצוי ואופטימלי" על מנת להצליח בתפקיד ולאבחן את הפרופיל האישיותי-התנהגותי ואת יכולותיו השכליות של המועמד בהשוואה לפרופיל זה. ככל שההתאמה בין שני הפרופילים גבוהה יותר כך נמצא שהמועמד מתאים יותר לתפקיד.

הדבר נעשה באמצעות מבחני כישורים, מבחני אישיות, ראיון אישי וסימולציות:

  • מבחני הכישורים כוללים - מבחני חשבון, לוגיקה, אנליטית ועוד.

  • מבחני אישיות והתנהגות כוללים - מבחני ציור, השלמת משפטים, העתקת צורות, שאלונים אישיים ועוד.

  • הראיון אישי - אמצעי להכרת הנבחן והתאמתו לתפקיד.

  • סימולציות - הכרת הנבחן כעובד בתפקיד המיועד לו.

תהליך ההכנה

Business Meeting

תהליך ההכנה מורכב מכמה חלקים שונים אותם נעבור במהלך יום ההכנה:

1. מבחני אישיות
2. דינמיקה קבוצתית 
3. מבחנים פסיכוטכניים 
4. מבחני ידע וחשיבה.

פידבק והיזון חוזר:


בתהליך ההכנה תקבלו פידבק מלא לגבי כל מרכיבי היום, כגון: משוב על מבחני האישיות, הצגה של ניתוח הממצאים במבחנים, הדרכה ומשוב לגבי הסממנים שהועלו ממבחנים אלה ודרכים להשתפר.

כיצד הפסיכולוגים רואים את ממצאי מבחני אלה ומה ההשלכות שלהן לגבי התאמתכם לתפקיד:


סימולציית ראיון עם פסיכולוג מדמה בקירוב את הראיון אשר תעברו במכון המיון. משה ינחה אתכם, בשלבי הראיון השונים על מרכיביו ויתן לכם פידבק, יציע דרכי שיפור והתנהגות נכונה ומומלצת, כדי לצלוח את השלב הזה בהצלחה.


הדינמיקה הקבוצתית, הינו עוד שלב חשוב במהלך היום בו אנשי מקצוע מתחומי שונים יבחנו את השתלבותכם בקבוצה ויקחו רשמים על רמת השתתפותכם והתמודדותכם עם האתגרים אשר יעמדו בפניכם בעבודה עצמה. קיימות הרבה נקודות לשיפור התפקוד בשלב זה, משה ידריך אתכם וינחה אתכם כיצד מצופה מכם לפעול.

ולבסוף משוב מלא על המבחנים הפסיכוטכניים והחשיבה - משה יציג לכם את התוצאות וכיצד תוכלו להתאים עצמכם למה שמצופה מכם ע״י הקניית טכניקות, שיטות וכלים, לענות על המבחנים בצורה הנכונה ובזמן המהיר ביותר.

זכרו!

"הכנה אישית טובה ונכונה, שכוללת הדרכה מקצועית, תגדיל משמעותית את תחושת הביטחון והידע של העומד לפניכם. תחושה זו תוריד את הלחץ והחרדה ותאפשר לכם לענות בצורה טובה, נכונה ונינוחה יותר על כל המבחנים ותציב אתכם במקום טוב יותר מול המתמודדים אתכם לאותו תפקיד.

בניגוד למכונים אחרים בהם מופעלים פסיכולוגים או עובדים עם הכשרות אחרות, אצלי ההכנה היא אישית אחד על אחד ומועברת רק על ידי."

משה לבנת. פסיכולוג תעסוקתי

משה לבנת
bottom of page