לקבוע את התאמתו של האדם לתפקיד הנדרש.

כל המבחנים משמשים כ"חומר גלם" לפענוח האדם כמועמד לתפקיד בעולם העבודה. הדרך שבה הדבר נעשה הוא ע"י יצירת "פרופיל רצוי ואופטימלי"          על מנת להצליח בתפקיד ולאבחן את הפרופיל האישיותי-התנהגותי ואת יכולותיו השכליות של המועמד בהשוואה לפרופיל זה.

ככל שההתאמה בין שני הפרופילים גבוהה יותר כך נמצא שהמועמד מתאים יותר לתפקיד.

 הדבר נעשה באמצעות מבחני כישורים, מבחני אישיות, ראיון אישי וסימולציות:

 1.מבחני הכישורים כוללים- מבחני חשבון, לוגיקה , אנליטית ועוד.        

 2. מבחני אישיות והתנהגות כוללים- מבחני ציור, השלמת משפטים, העתקת   צורות, שאלונים אישיים ועוד.

 3.הראיון אישי - אמצעי להכרת הנבחן והתאמתו לתפקיד.

 4. סימולציות - הכרת הנבחן כעובד בתפקיד המיועד לו.