הכנה לראיון - כוללת סימולציה של ראיון עבודה מול פסיכולוג, התייחסות לשפת הגוף ולתכנים המילוליים, כמו כן בסוף התהליך קבלת משוב לשיפור ההישגים.

הכנה קצרה- כוללת הסבר ולימוד תיאורטי לגבי המבחנים, משחקי תפקידים, הסימולציה הקבוצתית והכנה לראיון האישי.

הכנה מלאה - כוללת תרגול מבחנים דומים למבחן שתעבור, הכנה לראיון אישי, הכרות עם עקרונות הסימולציה הקבוצתית והתנסות במשחקי תפקידים. לבסוף, תקבל משוב על מנת לשפר את הישגיך.

הכנה ממוקדת- כוללת הכנה ע"פ צרכי המועמד , ההכנה תבנה ע"פ המבחנים שאותם המועמד ידרש לעבור.לדוגמה: מבחן טכני וראיון אישי. ההכנה תתומחר ע"פ הזמן הנדרש לכך.