דרכי יצירת קשר

נייד - 052-4877255

משרד - 03-5718623

פקס - 03-5733437

 

כתובת הדואר האלקטרוני היא:

 MosheLivnatMail@Gmail.com

כתובתי היא:

דרך בן גוריון 258, גבעתיים